Fysio- & Manuele therapie Van Roosmalen

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite van Van Roosmalen Fysiotherapie. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel Van Roosmalen Fysiotherapie tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Van Roosmalen Fysiotherapie expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Van Roosmalen Fysiotherapie garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
Van Roosmalen Fysiotherapie, of de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Roosmalen Fysiotherapie of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Therapieën
Praktijk

In onze praktijk staat de patiënt met de zorgvraag centraal. Wij hechten eraan om samen met de patiënt tot een oplossing van het klachtenbeeld te komen of, indien dit niet mogelijk is, tot een optimale leefsituatie rekening houdend met de eventuele beperkingen van de patiënt.
» lees verder

© 2022 Van Roosmalen Fysiotherapie | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Website door LaatR.IT