Fysio- & Manuele therapie Van Roosmalen

Praktijkreglement

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

Wat vragen wij van u?
- Wilt u bij aanmelding aangeven of u voorkeur heeft voor een bepaalde therapeut.
- Kijkt u uw verzekeringspolis na, zodat u weet wat u vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Indien de kosten niet (meer) vergoed worden door uw verzekering, wordt het betreffende bedrag bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor deze gemaakte kosten.
- Brengt u uw afsprakenkaartje bij elke behandeling mee.
- Afmeldingen dienen minimaal 24 uur voor de behandeling doorgegeven te worden via telefoon of mail.
- U kunt uw verwachtingen t.a.v. de behandeling kenbaar maken bij uw behandelend therapeut.
- Als er veranderingen zijn in uw klachtenbeeld of situatie, bespreekt u dit met uw behandelend therapeut, zodat wij met een veranderde situatie rekening kunnen houden en de behandeling indien nodig hierop kunnen aanpassen.
- U dient onze adviezen voor thuis serieus te nemen en op te volgen om een zo optimaal mogelijk behandelresultaat te bereiken.
- Indien er zaken zijn t.a.v. de behandeling waarin u zich niet kunt vinden of die u niet prettig vindt, verzoeken we u dit te bespreken met uw behandelend therapeut. In gezamenlijk overleg kunnen we dan naar een oplossing zoeken.
- Wij vinden kwaliteit en klanttevredenheid belangrijk. Daarom houden we doorlopend klanttevredenheidsonderzoeken. Ook zorgverzekeraars vinden dit erg belangrijk. U wordt daarom gevraagd anoniem een enquête in te vullen na afsluiting van het behandeltraject. Het invullen hiervan kost u ongeveer 5 minuten. We vragen u daarvoor uw e-mailadres bij ons achter te laten. Dit kunt u doen aan de balie of bij uw behandelend therapeut.

Wat kunt u van ons verwachten?
- U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut. U heeft dus geen verwijsbrief nodig van de huisarts.
- Als u zonder verwijzing komt vindt er eerst een screening plaats. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt er gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u naar uw huisarts.
- Bij een indicatie fysiotherapie volgt er na de screening een intake en lichamelijk onderzoek. We kijken niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoeken tevens waardoor de klacht ontstaat. Daarnaast wordt er gekeken of u andere lichamelijke problemen heeft die verband houden met de klacht. Aan de hand van de uitkomsten wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een vervolg behandeling gemaakt.
- Indien u een verwijzing heeft van de huisarts of specialist, vindt er geen screening plaats. Dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.
- Tijdens afwezigheid van uw behandelend therapeut kunt u door een collega uit onze praktijk behandeld worden. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u.
- Door behandelresultaten te evalueren kan het nodig zijn de therapie aan te passen aan veranderingen in uw klachtenbeeld. Daarom hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn.
- Na afloop van het behandeltraject sturen we een bericht naar de huisarts. Als u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit tijdig kenbaar te maken.

Intern klachtenreglement
Hoewel wij ons uiterste best doen om gezamenlijk met u tot een goed behandelresultaat te komen, kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of over een van onze medewerkers. In ons beider belang hebben we daarom dit klachtenreglement opgesteld.

Heeft u een klacht of bent u minder tevreden? Laat het ons weten. Elke klacht of signaal van u wordt door ons serieus genomen, zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen kunnen afstemmen. De eerste stap hierbij is u te wenden tot uw behandelend fysiotherapeut. Met hem of haar kunt u uw klacht bespreken. De ervaring leert dat de meeste zaken tijdens een dergelijk gesprek kunnen worden opgelost of toegelicht.

Komt u samen met uw therapeut niet tot een oplossing of ligt het bespreken van de zaak gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Lianne van Roosmalen of Hein van Roosmalen. In overleg wordt beoordeeld hoe uw klacht het beste kan worden opgelost.

Als blijkt dat we er samen niet uitkomen, kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze commissie behandelt uw klacht volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Een folder over deze klachtenregeling vindt u in de wachtkamer van onze praktijk.

We gaan ervan uit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke manier van werken en hopen op een prettige en succesvolle samenwerking.
Therapieën
Praktijk

In onze praktijk staat de patiënt met de zorgvraag centraal. Wij hechten eraan om samen met de patiënt tot een oplossing van het klachtenbeeld te komen of, indien dit niet mogelijk is, tot een optimale leefsituatie rekening houdend met de eventuele beperkingen van de patiënt.
» lees verder

© 2024 Van Roosmalen Fysiotherapie | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Website door LaatR.IT