Fysio- & Manuele therapie Van Roosmalen

Tarieven

De tarieven voor 2024 zijn als volgt:

 • € 41,00Zitting fysiotherapie
 • € 50,00Zitting manuele therapie
 • € 29,00Telefonisch consult
 • € 25,00Screening
 • € 50,50Screening/intake/onderzoek
 • € 50,50Intake en onderzoek na verwijzing
 • € 55,00Lange zitting voor complexe zorgvragen
 • € 62,50Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
 • € 17,00Toeslag voor behandeling aan huis
 • € 9,50Toeslag voor behandeling in instelling
 • € 20,00Hooikoortstaping (per keer)
 • € 29,00Niet nagekomen afspraak (zonder afmelding)
 • € 49,50Rapport voor derden (bv rechtsbijstandsverzekering)


* We hebben met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten met uitzondering van Caresq/iptiQ en Zorg en Zekerheid.
* Deze tarieven zijn van toepassing voor zorg die niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt, dus bijvoorbeeld wanneer u geen aanvullende of niet voldoende aanvullende verzekering heeft.
* Behandelingen dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurt, worden de kosten bij u in rekening gebracht.

Informatie over de vergoeding door de ziektekostenverzekering

Aanvullende verzekering
Sinds januari 2006 wordt fysiotherapie (incl. specialisaties) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is dus voor u van belang uw polisvoorwaarden met betrekking tot uw aanvullende verzekering goed door te lezen om te weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
Indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de behandelingen fysiotherapie dus niet voor vergoeding door uw verzekering in aanmerking en krijgt u de factuur rechtstreeks van ons. Behandelingen fysiotherapie die vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden, vallen niet onder het wettelijk verplichte eigen risico.

Basisverzekering
Een gedeelte van de behandelingen fysiotherapie wordt wel door de basisverzekering gedekt:
- Bij kinderen onder 18 jaar vindt vergoeding plaats vanuit de basisverzekering tot maximaal 18 behandelingen per indicatie. Eventueel noodzakelijke overige behandelingen kunnen vanuit de aanvullende verzekering vergoed worden.
- Behandelingen die voortvloeien uit een chronische indicatie worden vanaf de 21e behandeling volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen dienen dus vanuit de aanvullende verzekering of door de patiënt zelf vergoed te worden. Er is sprake van een chronische indicatie indien deze staat vermeld op een lijst die is samengesteld door een commissie van het Ministerie van VWS (de zgn. lijst Borst).

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het contract dat u afsluit met uw ziektekostenverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk indien u niet voldoende verzekerd bent. Wel proberen we uiteraard oog te hebben voor het bereiken van de maximale vergoeding en u zo nodig hierover informeren. U kunt bij uw verzekering navragen wat de vergoedingsregeling voor fysiotherapie voor u is. Kijk voor nuttige informatie ook op: www.zorgvergoeding.com.
Behandelingen fysiotherapie die vergoed worden vanuit de basisverzekering vallen, zoals alle kosten binnen de basisverzekering, onder het wettelijk verplichte eigen risico.

Betaling
- De rekeningen van behandelingen gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.
- Behandelingen die buiten uw verzekeringsdekking vallen, worden rechtstreeks bij u in rekening gebracht.
- In sommige gevallen neemt de zorgverzekeraar het debiteurenrisico over en in dat geval worden behandelingen die buiten de dekking vallen door de verzekeraar bij u in rekening gebracht.
- Declaraties dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Daarna wordt het openstaande bedrag met rente en eventueel gemaakte incassokosten bij u in rekening gebracht.
Therapieën
Praktijk

In onze praktijk staat de patiënt met de zorgvraag centraal. Wij hechten eraan om samen met de patiënt tot een oplossing van het klachtenbeeld te komen of, indien dit niet mogelijk is, tot een optimale leefsituatie rekening houdend met de eventuele beperkingen van de patiënt.
» lees verder

© 2023 Van Roosmalen Fysiotherapie | Disclaimer | Privacy | Sitemap | Website door LaatR.IT